Arhiv za mesec februar, 2016

Razjeda zaradi preležanin (RZP), kaj je že to?

sreda, februar 24, 2016 @ 03:02 pop
Avtor: admin

Razjeda zaradi pritiska je lokalno omejena poškodba kože in/ali spodaj ležečih tkiv. Nastane zaradi dolgotrajnega povečanega pritiska, ki mu je izpostavljeno tkivo, običajno na mestih, kjer so kostne štrline (npr. trtica, kolk, peta). Pri tem je gotovo največja težava ta, da razjede poleg hudih bolečin, ki jih lahko povzročajo bolniku, in velike nevarnosti okužbe s seboj prinesejo tudi dolgotrajno zdravljenje in visoko finančno breme. Vzrok nastanka tovrstnih razjed je kombinacija starosti, spola, zmanjšane mobilnosti, slabega splošnega počutja organizma, slabe prehranjenosti, inkontinence ipd. Hkrati pa k temu botrujejo tudi temperaturne spremembe, vlaga, dolgotrajno sedenje ali ležanje ipd.

Bistveno je, da se tovrstne razjede poskuša preprečevati z vsakodnevnim opazovanjem kože ter predvsem z razbremenitvijo pritiska. Preventiva in preprečevanje sta nujna, saj razjede zaradi preležanin ogrožajo človekovo zdravje, vplivajo na kakovost življenja posameznika in na njegovo socialno okolje.

Glede na to, da je starostna meja prebivalstva vedno višja, bo ogroženih vedno več ljudi, zato je naloga nas vseh, da se poučimo o razjedah in se jih naučimo preprečevati!

Za podporo stroki, nova znanja in izmenjavo izkušenj si vedno vzamemo čas!

ponedeljek, februar 15, 2016 @ 09:02 dop
Avtor: admin

Helpy_na Dorsu_blog

Tokrat se je Helpy udeležil strokovnega seminarja v Portorožu z naslovom »Novosti pri zdravljenju kroničnih ran« v organizaciji društva DORS (Društvo za oskrbo ran Slovenije) in Združenja zdravnikov družinske medicine, ki je potekal 12. in 13. februarja. Ta je bil namenjen zdravstvenim delavcem, medicinskim sestram, zdravnikom ter študentom medicine in zdravstvene nege.

Seminar je minil v znamenju predavanj o novostih pri oskrbi kroničnih ran, zdravljenju ran s sodobnimi oblogami v posameznih fazah celjenja, sočasni uporabi več sodobnih načinov zdravljenja, vplivu prehrane ter kisika na celjenje ran in podobno. Vseskozi je poudarek na tem, da je treba bolniku zagotoviti primerno in ustrezno nego, tako doma kot v različnih ustanovah, ter da pri tem uporabljamo kakovostne pripomočke, ki bolniku omogočajo in zagotavljajo kakovostno ter hitrejše zdravljenje.

Tega se dobro zavedamo tudi v našem podjetju, zato se vsakodnevno trudimo s širjenjem znanja in izboljšanjem različnih pripomočkov za zdravljenje, preventivo ali nego. Zato so takšni seminarji vedno znova dobrodošli in se jih radi udeležimo, »predvsem zaradi podpore zdravstvenim delavcem, pridobivanja novih znanj in izmenjave izkušenj pri delu,« dodaja naša strokovna sodelavka Karmen Bolta.

Organizatorjem se zahvaljujemo za možnost sodelovanja na strokovnem srečanju, hkrati pa izrekamo čestitke za odlično izpeljano organizacijo dogodka!

Helpy na seminarju v Portorožu

četrtek, februar 11, 2016 @ 09:02 dop
Avtor: admin

Naše podjetje je z veseljem sprejelo povabilo na strokovni seminar z naslovom »Novosti pri zdravljenju kroničnih ran« v organizaciji društva DORS (Društvo za oskrbo ran Slovenije) in Združenja zdravnikov družinske medicine, ki bo potekal 12. in 13. februarja v Portorožu. Namenjen je zdravstvenim delavcem, medicinskim sestram, zdravnikom ter študentom medicine in zdravstvene nege.

Mi že komaj čakamo!

Pomeni pordela koža že začetek razjede zaradi pritiska?

sreda, februar 3, 2016 @ 02:02 pop
Avtor: admin

Razjeda nastane zaradi daljšega pritiska na določen predel kože, če dlje časa sedimo ali ležimo v nespremenjenem položaju. Povzročitev tovrstnih razjed lahko pripišemo tudi obleki, rjuhi, nakitu ali kateremukoli trdemu predmetu, ki pritiska na kožo.

Pozornost je treba nameniti že samo pordelosti kože zaradi pritiska. Če rdečica izgine v 15 minutah, potem skrbi ni, če pa je poleg rdečega predela kože to mesto še otrdelo in vroče, potem je skrb upravičena. Nujno je, da vsako kožno spremembo pravočasno opazimo in jo poskušamo preprečiti. Vedno je treba tisti del pordele kože takoj razbremeniti, prerazporediti pritisk, da koža postane spet normalne barve. Če pritisk na obremenjen predel kože kljub temu ne preneha, to lahko vodi v nadaljnjo poškodbo kože.

Zakaj je pomembna preventiva razjed zaradi pritiska?
Nujno je vedeti, da če nismo pozorni na spremembe na koži, le-te lahko vodijo v globlje poškodbe tkiva oz. v naslednje stopnje razjede. Razjede zaradi pritiska so boleče in zahtevajo dolgotrajen in timski pristop k zdravljenju.

Zato se poučujmo o razjedah, predvsem pa jih poskušajmo preprečevati!