Ekologija in okolje

Izdelki za inkontinenco in nego proizvajalca Abena so med najbolj okolju prijaznimi izdelki na tržišču. Pri razvoju Abeninih izdelkov sta v centru pozornosti visoka kvaliteta izdelkov in dobrobit okolja. Mnogo izdelkov za inkontinenco in nego ima skandinavski eko znak „The Swan“, znak EU-rože ter znak Modrega angela.

Nordijski eko znak „The Swan“ je uradni okoljevarstveni znak nordijskih držav. Izdelki s tem eko znakom imajo manj škodljivih vplivov na okolje kakor podobni izdelki. Eko znak tudi zagotavlja, da so izpolnjene vse visoke zahteve glede okoljevarstva s strani proizvajalca. Kriteriji se nanašajo na celoten življenjski cikel izdelka, vsi vplivi so pisni in dokumentirani. Dokumentacija pokriva pet področij: osnovne surovine, proizvodnjo, distribucijo in pakiranje, uporabo ter odpadke.

Proizvajalci s pridobljenim eko znakom „The Swan“ so zavezani k zmanjševanju porabe energije pri proizvodnji in s tem k zmanjševanju emisij CO2 v okolje. Izdelki morajo biti enostavni za odstranjevanje in predstavljajo manjše tveganje za osebe, ki delajo z odpadki.

Temeljne zahteve pri proizvodnji izdelkov za inkontinenco zajemajo:

  • osnovne surovine- vsa celulozna vlakna morajo biti pridobljena iz gozdov, ki so pogozdena kot del trajnostnega gozdarstva
  • podnebje – vse surovine morajo izpolnjevati stroge zahteve glede zmanjšanja emisij CO2 v ozračje
  • škodljive kemične substance – kemične substance kot so parfumi, losioni, PVC in ftalati ni dovoljeni
  • nevarne odpadne vode- vse odpadne vode morajo biti „prečiščene“ t.j. Vsebovati morajo manj kot 0,15kg AOX/t papirja
  • odpadek- maksimalno 5%odpadkov je dovoljenih
  • zahteve vlad nordijskih držav – vse stroge zahteve glede okoljevarstva morajo biti izpolnjene