Pravila nagradne igre »BAMBO Nature – sejem Agra«

četrtek, avgust 20, 2015 @ 02:08 pop
Avtor: admin

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA

V PROMOCIJSKI AKTIVNOSTI – NAGRADNI AKCIJI

»BAMBO Nature – sejem Agra«

 

1.       člen

Splošne določbe

Ta pravila določajo način izvedbe promocijske  aktivnosti – nagradne akcije »BAMBO Nature – sejem Agra« (v nadaljevanju promocijska aktivnost oz. nagradna akcija).

Organizator nagradne akcije »BAMBO Nature – sejem Agra« je Helpy d. o. o., Dobrave 7a, 1236 Trzin (v nadaljevanju Helpy d. o. o., oz. organizator).

Pravila promocijske aktivnosti so javno izpostavljena na vidnem mestu neposredno na promocijski lokaciji ter objavljena na spletni strani http://blog.helpy.si/.

 

2.       člen

Kraj in trajanje nagradne akcije

Promocijska aktivnost bo potekala od 22. 8. 2015 do 27.8.2015 na sejmu Agra v Gornji Radgoni.

 

3.       člen

Pogoj za sodelovanje v nagradni akciji

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije, ne morejo pa sodelovati zaposleni v podjetju Helpy d.o.o., njihovi ožjih družinski člani (vključno z zunajzakonskimi partnerji), uslužbenci vseh povezanih  pravnih  oseb  oziroma  oseb,  povezanih  z  omenjeno promocijo. 

Nagradna  igra ne velja za pravne osebe.

Če  je  oseba mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v promocijski aktivnosti.

 

4.       člen

Način sodelovanja v nagradni akciji

Za sodelovanje v nagradni akciji je treba izpolniti »Kupon za brezplačni vzorec«.

Poleg  tega mora sodelujoči za sodelovanje izpolniti še podatke (ime in priimek, naslov, poštna številka, mesto, elektronski naslov, telefonska številka)  ter pravilno izpolnjen kupon oddati v promocijsko škatlo. Le-ta bo postavljena na vidnem mestu na promocijski stojnici BAMBO Nature (v igralnici) na sejmu Agra v Gornji Radgoni, od 22. 8. 2015 do 27.8.2015, od 9. do 18. ure.

Kuponi se bodo delili na promocijski stojnici BAMBO Nature na sejmu Agra v Gornji Radgoni, od 22. 8. 2015 do 27.8.2015, od 9. do 18. ure.

Če bo sejem Agra odpovedan, se nagradna akcija ne bo izvedla.

Z oddanim kuponom za brezplačni vzorec na zgoraj omenjen način se smatra, da je sodelujoči seznanjen s pravili nagradne igre in se z njimi strinja.

Organizator ne nosi odgovornosti za izgubljene, nepopolno ali neustrezno izpolnjene nagradne kupone.

 

5.       člen

Nagrada

V nagradni akciji bomo podelili eno nagrado.

Nagrada je set izdelkov, ki vsebuje:

          1 zavitek otroških pleničk BAMBO Nature,

          1x čistilni robčki BAMBO Nature

          1x Abena losjon za nego celega telesa 500 ml,

          1x Abena milo za intimno nego 200 ml.

Vrednost nagrade je 13,41 €.

 

6.       člen

Nagradno žrebanje

V žrebanju sodelujejo vsi, ki bodo v promocijsko škatlo na promocijski stojnici BAMBO Nature na sejmu Agra v Gornji Radgoni, do 27.8.2015 do 17. ure oddali pravilno izpolnjene kupone za brezplačni vzorec.

Nagradno žrebanje bo izvedeno 31. 8. 2015 ob 14. uri v prostorih Helpy d.o.o., Dobrave 7a, 1236 Trzin.

Rezultati izbora oz. žrebanja posameznikov, ki sodelujejo v nagradni akciji, so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

Nagrade ni možno zamenjati za drugo vrsto nagrade, ni izplačljiva v gotovini ali prenosljiva na tretje osebe.

Nagrajenci bodo o prevzemu nagrade obveščeni preko elektronskega naslova oz. telefonske številke, ki so ju navedli na kuponu. Nagrajenci bodo prejeli nagrado po pošti na naslov, ki so ga navedli na kuponu.

Organizator ne nosi odgovornosti za izgubljene, nepopolno ali neustrezno izpolnjene nagradne kupone.

Organizator na podlagi podatkov preveri upravičenost nagrajenca do nagrade glede na pogoje, navedene  v 3. in 4. točki. 

Če se nagrajenec ne odzove v 5 dneh ali ne posreduje zahtevanih podatkov, izgubi pravico do prejema nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti do nagrajenca.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

·       se nagrajenec ne odzove pravočasno na obvestilo,

·       se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

·       se ugotovi, da je nagrajenec v nagradni akciji ravnal v nasprotju s pravili in pogoji.

Za pravilnost posredovanih podatkov je odgovoren sodelujoči oz. nagrajenec sam.

Za izvedbo nagradne igre je odgovorna komisija v sestavi:

          Urša Čerček,

          Maja Weiss in

          Marijana Banožič.

 

7.       člen

Uporaba in varstvo osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni akciji  »BAMBO Nature – sejem Agra« organizatorju nagradne igre dovoljuje, da do preklica sodelujočega vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov (ime, priimek, naslov, telefonsko številko in druge, z njegove strani posredovane osebne podatke) sodelujočih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 s spremembami) v podatkovni bazi BAMBO Nature za namene izvedbe nagradne akcije, za raziskave v tržne namene in obveščanje o marketinških aktivnostih, s čimer sodelujoči izrecno soglaša, ko pristaja na pravila in splošne pogoje  nagradne akcije.

Sodelujoči s potrditvijo pogojev nagradne akcije soglaša, da mu organizator na posredovani naslov pošilja reklamna sporočila. Sodelujoči se lahko iz sistema sporočil kadarkoli odjavi.

Privolitev v zbiranje osebnih podatkov je prostovoljna, udeleženec z oddanim kuponom pristane na  izvedbo nagradne akcije. Če privoljenja ne želi dati, ne more sodelovati v nagradni igri.

Nagrajenec oz. njegov zastopnik dovoljuje organizatorju, da se njegovi podatki objavijo v sklopu oglaševalskih aktivnosti organizatorja.

Udeleženci imajo pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov.

Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam. Organizator se obvezuje, da

bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB1) in Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) (Ur. l. RS, št. 98/2004-UPB  2,  126/2007, 86/2009).

Podatki o sodelujočih v nagradni akciji se zbirajo na sedežu podjetja Helpy d.o.o., Dobrave 7a, 1236 Trzin.

 

8.       člen

Dodatne informacije o nagradni akciji

S prevzetjem nagrade prenehajo vse obveznosti organizatorja promocijske aktivnosti do dobitnika (nagrajenca).

Imena vseh nagrajencev in izžrebancev bodo javno objavljena na spletni strani http://blog.helpy.si/.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno akcijo.

V primeru vprašanj oz. nejasnosti se sodelujoči lahko obrnejo na organizatorja Helpy d.o.o., po

e-pošti info@helpy.si.

 

Trzin, 18. 8. 2015